Labais darbs martā

Šopavasar sagaidīsim putnus pilsētas parkos ar jauniem mājoklīšiem, kas darināti pašu rokām. Bērni, kam ir tādas iespējas, palīgi un materiāli, putnu būri var darināt mājās.

šeit ir informācija, kādam jābūt būrītim:

mājas strazdam vai svīrei

zīlītei vai melnajam mušķērājam

Citiem būs iespēja piedalīties radošajā darbnīcā un būrīšus pagatavot kopīgiem spēkiem. Tāpēc pirmdien 19. martā plkst.17.00 no kultūras nama dodamies uz LLU Kokapstrādes katedru Dobeles ielā 41, kur taisīsim putnu būrīšus. Līdzi jāņem savi āmurīši. Materiāli būs darbnīcā uz vietas.

Tai pašā vakarā ap 19 tiekamies atkal kultūras namā visi ar gatavajiem būrīšiem.Tos uzticēsim “Pilsētsaimniecības” mežsargam, kas gādās par būrīšu izvietošanu Jelgavas parkos.