LABIE DARBI

“Vēja zirdziņa” lielā ģimene bieži ir atsaukusies dažādu Labo darbu akcijām, palīdzot līdzcilvēkiem, apkārtējai dabai un viens otram. Šoreiz palīdzība nepieciešama mazajiem jelgavniekiem!  

Biedrība “Svētelis” aicina palīdzēt Jelgavā dzīvojošai 4 bērnu ģimenei, kurai ļoti nepieciešama divstāvu bērnu gultiņa! Ziedojumu veidā varam palīdzēt sakrāt nepeciešamo naudas summu, lai mazie jelgavnieki varētu augt lieli un laimīgi. Savu atbalstu var nododot mēģinājumu laikā ziedojumu kastītē.

Jau  iepriekš, PALDIES par atsaucību!

“Labais vairo labo!” 😉