PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!

Lej, saulīte, zelta lietu

Ziemassvētku vakarā!

Lai pietika gaišu domu

Visu gadu staigājot!

(Latv.t.dz.)

Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki ikkatrās mājās! 😉

Kad lielie darbi apdarīti, ļaudis var atvilkt elpu, stāstot pasakas, minot mīklas un sākt posties svētkiem. Šajā laikā ievērojam noteiktas tradīcijas – deviņu ēdienu ēšana, iešana budēļos, ķekatās jeb čigānos, bluķa vilkšana un zīlēšana. Ziemassvētku vakars jau izsenis ir brīnumu laiks, kad atdzīvojas koki un mājlopi sāk runāt cilvēka balsī, stāstot cilvēkiem nākotni.

Ziemassvētki ir cerību laiks, kad viss, par ko sapņo, var kļūt par īstenību…