SVEICAM GUDRINIEKUS ;)

Sveicam mūsu dejotājus sekmīgi noslēdzot 2017./2018. mācību gadu!

Šogad “Vēja zirdziņa” dejotāji bijuši zinātkāri un uzcītīgi mācībās, kā arī aktīvi un radoši sevi realizējuši dažādos interešu pulciņos un izglītības projektos! 😉

Sveicam visus skolēnus, kuri šogad saņēmuši Pateicības un Atzinības rakstus par panākumiem starptautiskos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs! Apsveicam arī visus sporta sacensību un radošo jomu godalgoto vietu ieguvējus! 

Priecājamies par katru mazo un lielo uzvaru ikdienas mācībās, novērtējam katru godam nopelnīto labo atzīmi un lepojamies ar dejotāju mērķtiecību!

Lai lieliska vasara un ražens jaunais mācību gads ! ! ! 

LABS DEJOTĀJS IR GUDRS DEJOTĀJS 😉